5G_straling Ondersteuning gemeente & burgers

Ook jouw gemeente moet alle medewerking aan de telecom, dé industrie geven. En ook moet je gemeente de kosten van deze infrastructuur dragen. Daarentegen moet ze de veiligheid van burgers garanderen. Veel gemeenten staan daarom in een spagaat.

Hoog tijd dus voor wat meer handvatten. Hiermee kan je gemeente zich achter de oren kunnen krabbelen. Dus of je blind en klakkeloos dit netwerk uitrolt. Verder lees je waarom de uitrol van 5G onethisch is. En ook ronduit ongewenst. Bovendien onwettig zelfs.

Ondersteuning voor gemeente en provincie: Handleiding voor 5G beslissingen

Gemeenten, gezondheid, politiek/ overheid.
Je bent als gemeente of regionale politiek verantwoordelijk. Juist nu, wanneer het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer zo oplaait.

Enerzijds heb je dus te maken met groeperingen en burgers. Deze wijzen met klem op gezondheidsrisico’s van elektro- magnetische velden. (E.M.V.). Anderzijds zijn er de overheids- en adviesorganen. Deze organen wijzen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van E.M.V. Probeer daarom in dit spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen in je gemeente.

Het wetsvoorstel stelt dat je gemeente een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten.” (Dat wil zeggen 5G antenne installaties) moeten inwilligen. Dus ook in jouw gemeente.

Wat is dat een “redelijk verzoek?” Hoe kan ik dit te weten komen? Daarom is deze onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding geschreven. Deze helpt je om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen.

De feiten op een rij:

1. Nederland dient zich conform art.191. Van het Verdrag van Europa aan het voorzorgsprincipe te houden. [1] [2]. Daarna is dit bevestigd door het Ministerie van E,.Z. Economische Zaken en Klimaat. Dit bij monde van het Antennebureau [3]. Het Antennebureau stelt vervolgens.: Dat het voorzorgsprincipe niet gehanteerd hoeft te worden. Waarvan? Van het plaatsen van antenne-installaties. Omdat risico’s onder de huidige limieten van blootstelling aan straling onwaarschijnlijk zouden zijn.

2. Zo heeft de Gezondheidsraad in 2008 het volgende gezegd over het voorzorgsprincipe.[4.]:
A. Het voorzorgsprincipe moet gehanteerd. Dit wanneer er sprake is van een plausibel risico.
B. Er is sprake van een plausibel risico “… Als ten minste enkele erkende experts op het betreffende vakgebied zich zorgen maken over de dreiging.”
Inmiddels hebben meer dan 250 erkende experts op dit vakgebied hun zorgen geuit. Met name over de ontoereikendheid van de huidige limieten aan blootstelling. [5]. Er is dus wel degelijk sprake van een plausibel risico. Daarom moet het voorzorgsprincipe toegepast worden.

Gezondheidsraad

3. In twee rapporten (2013, 2016. [6.]) Adviseert de Gezondheidsraad de Rijksoverheid om het A.L.A.R.A. principe te hanteren. (‘As Low As Reasonably Achievable.’) Dit M.B.T. de blootstelling aan E.M.V.. Zo heeft de overheid door een verdraaid advies gesteld, dat de overheid het A.L.A.R.A. principe niet hoeft te hanteren. En ook dat het alleen zou gaan om een appèl op burgers en bedrijven. Gemeenten en provincies zouden er goed aan doen om dit A.L.A.R.A. advies van de Gezondheidsraad te lezen. En deze maatregelen vervolgens over te nemen.

4. De Gezondheidsraad heeft immers al in 2016 het volgende gezegd. Het gaat over omgevingsbeleid met betrekking tot milieunormen.: “…Bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm.” [7.] Antenne installaties zijn wel degelijk onmiskenbaar een omgevingsfactor. Hieruit volgt dat milieunormen moeten gehanteerd worden. Daarom is het advies van de Gezondheidsraad ook van toepassing op E.M.V. blootstelling. En ook op de ontoereikendheid van de normen.

5. Zo is de wetenschap is tot op het bot verdeeld. Waarover? Samengevat over de veiligheid en toereikendheid van de momenteel gehanteerde limieten. Want deze zijn alleen door de I.C.N.I.R.P. [8] techneuten geadviseerd.

6. De Europese Commissie, de Nederlandse overheid en haar adviesorganen. Deze kiezen partij in het debat. Dit bewijst geenszins dat deze louter technisch gestelde limieten veilig zijn.

Voetnoten

[1] https://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-werking-van-de-europese-unie-rome-25-03-1957/artikel191.
[2] Voor meer informatie over het voorzorgsprincipe.: https://www.youtube.com/watch?v=7fZwCKUbpb0
[3] https://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid/het-voorzorgsprincipe, deze link is verwijderd.
[4] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2008/09/26/voorzorg-met-rede p.17.
[5] www.emfscientist.org
[6] Gezondheidsraad: Mobile phones and cancer. Part 1. : Epidemiology of tumours in the head. Den Haag, 2013. P. 122-123 En Mobile phones and cancer. Part 3. : Update and overall conclusions from epidemiological and animal studies. P. 54.
[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-gezondheid-in-omgevingsbeleid.
[8] www.icnirp.org.

Bron: https://stralingsbewust.info/2019/11/01/voor-gemeenten-en-provincies-handleiding-voor-5g-beslissingen/.

Gemeente Beleidsadvies

Uit deze feiten kan het volgende beleidsadvies worden afgeleid.:
Baseer zo het beleid op voorzorg. En ook op preventie van schade aan gezondheid. Neem bijvoorbeeld.:
A.) Verdrag van Europa. Art.191.
B.) Voorzorg met rede. Gezondheidsraad 2008.
C.) Mobile phones and cancer. Part 1 en 3. Gezondheidsraad, 2013 en 2016.
D.) Meewegen gezondheid in omgevingsbeleid, Gezondheidsraad 2016.


Tot slot.: De provincie Friesland heeft, in reactie op de eerste inspreek- ronde aangegeven.: “In onze omgevingsvisie is ruimte voor het voorzorgsprincipe en strengere milieunormen.” Het is echter te hopen dat velen dit goede voorbeeld zullen volgen.

Drs. Alja Hoeksema

Gemeente verricht onderzoek straling

In 2011 meldde de WHO al het volgende.: Mobiele apparatuur V.D. Telecom valt in de categorie 2B. Dit betekent vermoedelijk kankerverwekkend.
Modern onderzoek meldt dat gerenommeerde wetenschappers het intussen al in ‘Stufe 1. Als “Krebserregend” ‘ categoriseren. Wanneer je dit vertaalt.: Niveau 1. Kankerverwekkend dus. Bron: https://www.kla.tv/5G-MobieleCommunicatie/13943.

Bovendien dit.: Gekwalificeerde wetenschappers over gezondheid en straling.: Het VN- Milieuprogramma dringt aan op bescherming van de natuur en mensheid tegen elektro- magnetische velden. (E.M.V.)

Verdichting van 4G/ 5G antennes is een toenemend gezondheidsrisico. Een wereldwijde crisis.:
NEW YORK–(BUSINESS WIRE.)- De International E.M.F. Scientist Appeal, vertegenwoordigt intussen al 248 wetenschappers uit 42 landen. Deze adviseurs hebben de oproep aan de uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de V.N. (U.N.E.P.) Inger Andersen, opnieuw ingediend. Zo hebben ze wederom het verzoek aan het U.N.E.P gedaan. Dit opdat potentiële biologische effecten van 4G- en 5G- technologieën V.D. Telecom. op planten, dieren en mensen opnieuw beoordeeld moeten worden.

Op dit moment is er een bijzondere urgentie. Namelijk omdat nieuwe antennes dicht in de woonwijken zijn geplaatst. Verder zullen de antennes dus ook veel hogere frequenties gebruiken. Dit is nieuw. En daarnaast met grotere biologisch storende vermogens. En ook met meer gevaarlijke eigenschappen. Bovendien komt de 5G- apparatuur op en in huizen en gebouwen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld. Dit moet vergeleken met de tekst in de brontaal. Deze is als enige rechtsgeldig.

Contacts.:
Elizabeth Kelley, M.A., Director, E.M.F. scientist.org,info@EMFscientist.org. Tel. 1-520-912-4878.
Joel M. Moskowitz, Ph. D. School of Public Health, U.C. Berkeley.
jmm@berkeley.edu. Tel. 1-510-643-7314.

Source: EMFscientist.org.

Ten slotte het laatste woord: Democratie

is een regerende meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van een minderheid. Verder met een onafhankelijke rechtsstaat en een vrije pers. Tenzij één van al deze factoren niet aanwezig is, hebben we dus geen rechtsstaat.

Waarom dit stuk? Omdat ik als techneut sinds 2005 beroepsmatig dagelijks met straling bezig ben. Zo zie ik steeds meer gezondheidsklachten bij mensen. Mijn vraag is daarom.: Hoe garanderen de gemeenten dus onze gezondheid?

Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i.Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i. i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus.
1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i. Zo. Dus. Zo. Dus. 1 1 2 3 4 5 6 7 i i i i i .i i i i i i .i i i i i i.
gemeente
Waar kiezen we voor?

A.L.A.R.A.? Uiteindelijk veiligheid voor alles. Of toch ten koste van alles 5G doorvoeren?