Ga naar de inhoud

Disclaimer LifeEnergy.nl

Veel is nu verboden om te beweren, vandaar ook deze disclaimer. Bijvoorbeeld dat iets puurs heilzaam is. Of dat iets natuurlijks bevorderend voor je gezondheid werkt. Daarom zeg ik nu dat dit niet werkt. Ik maak hierom ook geen beweringen hierover. Op deze site staan ervaringen van mensen. De beschreven producten zijn in de praktijk getest. Ze zijn niet of maar deels conform de reguliere wetenschappelijke criteria bewezen zoals info over magnesium.

Medische info disclaimer

Alle de op deze site vermeldde middelen en adviezen dienen niet ter vervanging van medicijnen. Deze zijn nooit ter vervanging van prof. medische hulp. Deze zijn ook niet bedoeld ter vervanging van medische of psychische zorg. En ook niet voor hulpverlening of advies hierin. Bij zwangerschap of medicijngebruik, raadpleeg altijd vooraf je arts. Ook als je een orgaan transplantatie hebt ondergaan. Het is zeker niet mijn bedoeling om je te laten minderen met medicijnen zonder je arts. Een ook niet om je weg te houden bij prof. hulp. Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg hiervoor altijd een goede arts. Doe dit ook als je wilt minderen met medicijnen.

Informatiebronnen

De info van de Reishi zijn citaten uit publicaties “Reishi een bioproduct.” Stichting het nieuwe licht. De info Jioagulan zijn citaten van “Jiaogulan.” Ook van stichting het nieuwe licht.

Waarden en normen

De bouw-biologische norm waar ik mee werk is de SBM2015. De gebruikte filternormen voor het electranet. Dit is een internationaal gehanteerde waarde. Deze wordt op GS-meters aangegeven.

Website

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Deze inhoud kan aangepast of verwijderd. Ik behoud me daarom het recht voor.: Om uitingen geplaatst door derden voor de leesbaarheid iets te bewerken. Bijvoorbeeld indien reacties inhoudelijk niet kloppen of beledigend zijn zal ik ze verwijderen. Dit zonder opgaaf van redenen. Ik ben dus niet aansprakelijk voor reacties van derden. Of voor onjuistheden in hun informatie. Indien er vragen of problemen zijn met mijn middelen of het gebruik hiervan. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud naar verwezen informatiebronnen. Mochten er feitelijk onjuistheden op deze site staan, neem dan direct contact met mij op. Dit kan via de contact-pagina.

So. Last. Ok. Thus. Then. We do. Also. In case. Due to. We do. Hence. To sum up. We do. Even if. For the most part. I am new. So. Last. I am new. Thus. Then. I am new. Also. In case. I am new. Due to. So. I am new. Last. Thus. U2. Then. Also. U 2? In case. Due to. U 2? So. Last. U 2? So. Last. Ok. Thus. Then. We do. Also. In case. Due to.
disclaimer