Pff. Van verdichting naar verlichting. Van wond naar wonderen. Zelf leven. In liefde blijheid verbinding waarheid & geestelijke vrijheid. De ellenlange cyclus van reïncarnatie en lijden komt ten einde. Uit de moeder-triks. Er zijn wegen daartoe. Een intro luisterboek Healing met Hathoren.

Meditaties

Doe eerst deze meditatie 1-malig in je leven om ruimte te maken

Natuurlijk water en je voeding 1e kwaliteit Elke dag zeker voor slapen spanning angsten loslaten vooral na gapen! nervus vagus

Steve Nobel goede opruimer en hersteller van zielenwerk

Richard Melchizedek gaat ver voor je geestelijke ontwikkelingen

Boeken Aurelia Jones “Inzichten in het vijfdimensionaal bewustzijn.” “De 7 heilige vlammen.” Ze heeft nog een paar boeken geschreven vertaald in het Nederlands. Verder die van Diana Robbins. Ze bieden je bedding en schatten aan info en inzichten.

Goede reis al met al. Jij bent dus niet je verhaal. Je bent echter het licht dat schijnt door je verhaal. Ik wens je verder alles wat jij jezelf wenst.

So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So.Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So. Thus. So. So.

 

Geef een reactie